کارگاه آموزشی نرم‌افزار های تخصصی گروه علوم قرآن و حدیث
❇️در یک جلسه برگزار می‌شود.

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی قرآنی (جامع التفاسیر-مشکات)و نرم افزارهای تخصصی حدیثی(جامع الاحادیث)

📆زمان چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه
⏱ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

 

دیدگاه خود را بنویسید