آدرس : مشهد – بزرگراه امام علی – ادیب جنوبی ۷/۱ – نبش سه راه اول

موسسه آموزش عالی آرمان رضوی – مرکز آموزش های آزاد آرمان

مدیر مرکز دکتر آرین منش: ۰۹۱۵۱۱۱۱۴۵۹

شماره تماس  :  05136625993