مرکز آموزش های آزاد آرمان برگزار می کند. ورکشاپ تخیلات روزمره . نام مدرس: هدی رحیمیان.

بخش اول صحبت کوتاهی در مورد خلاقیت و ارتباطش با خیال پردازی است و بخش های بعد بصورت عملی و کارگاه برگزار خواهد شد.

۱-خلاقیت چیست؟ (سخنرانی)
۲-گزینش عناصر اثر (بخش عملی)
۳-اجرای  اثر  (بخش عملی)
۴-نقد و بررسی آثار توسط هنرجویان

دیدگاه خود را بنویسید