مدیران پایه

مهارت هایی که مدیران پایه جهت کسب شایستگی لازم برای ایفای نقش خود در سازمان می شوند، شامل مسئولیت پذیری، تیم و شبکه سازی، هدفگرایی و هدایت عملکرد، تعهد و تعلق سازمانی و تفکر تحلیلی و حل مسئله می شود. مرکز آموزشی آرمان رضوی کلیه این دوره ها را به دو صورت حضوری و غیرحضوری برگزار نموده و در پایان دوره، با برگزاری آزمون، به مدیران شایسته، گواهینامه معتبر اعطا می نماید.

جهت بارگیری جزوات دوره غیرحضوری هر یک از شایستگی های مدیران میانی، بر روی آن کلیک نمایید.