مرکز آموزش های آزاد آرمان دارای فضای باز مناسب و اختصاصی جهت رفاه و استراحت دانش پذیران گرامی می باشد