کارگاه آموزشی نرم‌افزار های تخصصی علوم قرآن و حدیث در تاریخ 25 اردیبهشت 1398 ساعت 16 الی 17:30 با حضور دانشجویان موسسه آموزش عالی آرمان رضوی و قرآن آموزان گرامی برگزار گردید.