« هیچ دانسته بشر را نمیتوان علم نامید، مگر اینکه از طریق ریاضیات توضیح داده شده و اثبات شود. »
-لئوناردو داوینچی-
همه علوم پیرامون ما و تقریباً درصد بالایی از رشته‌های دانشگاهی به علم ریاضی و آمار وابسته اند و همچنین درصد موثری از قبولی کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد حول محور این دروس قرار گرفته اند. اما متاسفانه عدم آموزش صحیح و مفهومی ، همواره باعث بی علاقگی و افت تحصیلی دانشجویان و دانش پذیران شده است.
اکنون میتوان با استفاده از روشهای نوین آموزشی ، علاقه و انگیزه لازم جهت پیشرفت دانشجویان در این زمینه را ایجاد کرد.
لذا مرکز آموزش های آزاد آرمان در نظر دارد با استفاده از جمعی از اساتید مجرب دانشگاهی و بزرگان این رشته ، گامی موثر در این حوزه بردارد.

لیست دوره ها

نام دوره خلاصه مباحث مزیت رقابتی قیمت تعداد جلسه نام مدرس
ریاضیات عمومی  (مقطع  کاردانی و کارشناسی) تعریف تابع و معرفی انواع آن ، حد و پیوستگی، مشتق و کاربرد آن، توابع چند متغیره، ماتریس و دستگاه معادلات خطی قیمت پایین دوره نسبت به مراکز مشابه – تدریس توسط اساتید دانشگاهی- تقویت مفاهیم پایه و آمادگی کنکور 150000تومان 15 جلسه دکتر رویا ماستیانی-استادبخارائی
معادلات دیفرانسیل (مقطع کارشناسی) حل معادلات مرتبه اول ( تفکیک پذیر، همگن ،معادلات کامل ، ناقص، خطی مرتبه اول و…)

معادلات خطی مرتبه nام ، لاپلاس

دستگاه معادلات و حل معادلات به روش سری ها و…

قیمت پایین دوره- سابقه تدریس مدرس در دانشگاه 150000تومان 15 جلسه دکتر رویا ماستیانی – استادزهره فنودی
تکنیک های انتگرالگیری انتگرال معین،انتگرال نامعین،قواعد اصلی انتگرال گیری، تکنیک های انتگرالگیری(تغییر متغیر ، توابع گویا،جزءبه جزء و…) قیمت پایین نسبت به مراکز مشابه، تدریس توسط اساتید دانشگاهی 150000تومان 15 جلسه دکتر رویا ماستیانی – استاد زهره فنودی
ریاضیات مفاطع هفتم تا دوازدهم -آمادگی کنکور کارشناسی

-آموزش مفاهیم در هر پایه

قیمت پایین نسبت به مراکز مشابه، تدریس توسط اساتید دانشگاهی به صورت مفهومی وساده ترین حالت ممکن 150000تومان 15 جلسه دکتر رویا ماستیانی–استادبخارائی
آمار و احتمال مهندسی احتمال و قضایای مربوطه، متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته ، توابع احتمال و توابع توزیع متغیرها، امیدریاضی و واریانس، نامساوی چبیشف و مارکوف، انواع توزیع های مهم متغیرهای گسسته و پیوسته قیمت پایین نسبت به مراکز مشابه، تدریس توسط اساتید دانشگاهی 150000تومان 15 جلسه دکتر امیدخزین قناد-استادبهاره قنبری
آمار و احتمال (مقطع کاردانی و کارشناسی) مفاهیم اولیه آمار، جدول توزیع فراوانی داده های گسسته و پیوسته، نمودارها ،انواع شاخص ها، احتمال و قضایای مربوطه ، متغیرهای تصادفی، انواع توزیع نمونه ای ، برآوردیابی و آزمون های فرض و… قیمت پایین دوره نسبت به مراکز مشابه – تدریس توسط اساتید دانشگاهی- تقویت مفاهیم پایه و آمادگی کنکور 150000تومان 15 جلسه دکتر امیدخزین قناد-استادبهاره قنبری

فرم پیش ثبت نام دوره ها