همه‌ی انسانها به دنبال یک زندگی بهتر با ایده آل های خود هستند. عواملی مانند شادی, خوشبختی، رضایت اززندگی، موفقیت، سلامت روحی و روانی، جایگاه اجتماعی مناسب و مانند اینها از جمله مواردی است که بسیاری از افراد را به خود مشغول می‌کند. روانشناسی علمی است کاربردی که نتایج برخاسته از آن در زندگی روزمره همه افراد و در بزنگاه ها و تصمیمات مهم کاربرد دارد. بحران هایی از جنس انتخاب همسر ، انتخاب شغل ، تربیت فرزند و عوامل تاثیرگذاری مثل عزت نفس و خود پنداره که در عملکرد هر روزه ی ما موثر است.
لذا مرکز آموزش های آزاد آرمان در نظر دارد با برگزاری دوره های عمومی برای همه ی افراد و کارگاه‌ های تخصصی برای مشاورین و روانشناسان و فعالین این حوزه با استفاده از اساتید برجسته دانشگاه و صاحب نظران این حوزه گام بردارد.

لیست دوره ها

نام دوره خلاصه مباحث مزیت رقابتی قیمت تعداد جلسه نام مدرس
 

دوره مشاوره پیش از ازدواج

 

 

آموزش مهارت های مشاوره پیش از ازدواج برای دانشجویان روانشناسی و مشاوره

 

ارائه مطالب به شیوه ی علمی و با توجه به منابع معتبر و جدید-هزینه ی پایین هر دوره در مقایسه با دوره های مشابه-اعطای گواهینامه معتبر شرکت در دوره 100000تومان 4 جلسه-مدت زمان هر جلسه:90دقیقه استاد نفیسه قربانپور
 

دوره مشاوره پیش از ازدواج

(آنچه قبل از انتخاب همراه، باید بدانید)

 

 

 

بیان آنچه که ، هر فرد باید پیش از انتخاب شریک  زندگی خود بداند

 

ارائه مطالب به شیوه ی علمی و با توجه به منابع معتبر و جدید توسط مدرس دانشگاه-هزینه ی پایین هر دوره در مقایسه با دوره های مشابه-اعطای گواهینامه معتبر شرکت در دوره 70000تومان 2 جلسه-

مدت زمان هر جلسه:180 دقیقه

 

استاد نفیسه قربانپور

 

 

عزت نفس

 

عزت نفس چیست؟

چه عواملی در بهبود عزت نفس موثر است؟

تاثیر عزت نفس بر موفقیت

 

جهت مخاطبین عمومی ارائه میشود- ارائه مطالب به شیوه ی علمی و با توجه به منابع معتبر و جدید توسط مدرس دانشگاه-هزینه ی پایین شرکت در دوره -اعطای گواهینامه معتبر شرکت در دوره  

50000تومان

 

یک جلسه (مخاطب عمومی)

 

دکتر مهدی خوریانیان

 

 

تکنولوژی و والدگری

 

دنیای تکنولوژی و تاثیر آن بر کودکان امروز و آنچه والدین باید بدانند.

 

جهت مخاطبین عمومی ارائه میشود- ارائه مطالب به شیوه ی علمی و با توجه به منابع معتبر و جدید توسط مدرس دانشگاه-هزینه ی پایین شرکت در دوره -اعطای گواهینامه معتبر شرکت در دوره  

50000تومان

 

یک جلسه (مخاطب عمومی)

 

دکتر مهدی خوریانیان

 

حل تعارضات زوجین

 

آنچه در مشاوره ی زوجین باید بدانید

(مخاطب دوره : مشاورین و روانشناسان)

 

ارائه مطالب به شیوه ی علمی و با توجه به منابع معتبر و جدید-هزینه ی پایین هر دوره در مقایسه با دوره های مشابه-اعطای گواهینامه معتبر شرکت در دوره  

100000تومان

 

4 جلسه

 

استاد نفیسه قربانپور

 

 

خیانت ؛ افسانه تا واقعیت

 

 

بیان آنچه که در روابط فرا زناشویی اتفاق می افتد، عوامل و تاثیرات

 

جهت مخاطبین عمومی ارائه میشود- ارائه مطالب به شیوه ی علمی و با توجه به منابع معتبر و جدید توسط مدرس دانشگاه-هزینه ی پایین و اعطاء گواهینامه  

75000تومان

2 جلسه

مدت زمان هر جلسه:90دقیقه

(مخاطب عمومی)

 

 

مهدی خوریانیان

آموزش مهارت های خرد اتاق مشاوره

(فنون مشاوره)

 

 

آموزش مهارت های کوچک و مهم در اتاق مشاوره شامل آنچه یک مشاور باید بداند

 

مخاطب دوره :دانشجویان روانشانسی و مشاوره- ارائه مطالب به شیوه ی علمی و با توجه به منابع معتبر و جدید-هزینه ی پایین هر دوره در مقایسه با دوره های مشابه-اعطای گواهینامه معتبر شرکت در دوره  

90000تومان

2 جلسه

مدت زمان هر جلسه:90دقیقه

استاد نفیسه قربانپور
 

 

مهارت های زندگی

 

 

تکنیک های فراهم نمودن بستر یک زندگی بهتر

 

جهت مخاطبین عمومی ارائه میشود- ارائه مطالب به شیوه ی علمی و با توجه به منابع معتبر و جدید توسط مدرس دانشگاه-هزینه ی پایین و اعطاء گواهینامه  

50000تومان

3 جلسه-مدت زمان هر جلسه:90 دقیقه(مخاطب عمومی)  

سرکار خانم مونسی

فرم پیش ثبت نام دوره ها