مرکز آموزشهای آزاد آرمان کارگاه آموزشی پرس لاین را برگزار می کند. این کارگاه بسیار کاربردی جهت صرفه جویی در زمان برای پایان نامه های دانشجویان عزیز می باشد