مرکز آموزشهای آزاد آرمان کارگاه آموزشی پرس لاین را برگزار می کند. این کارگاه بسیار کاربردی جهت صرفه جویی در زمان برای پایان نامه های دانشجویان عزیز می باشد

دیدگاه خود را بنویسید