مرکز آموزشهای آزاد آرمان همایش رایگان بورس در تابستان را برگزار می کند. تحلیل و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (روش تحلیل تکنیکال)