مدیران میانی

مهارت هایی که مدیران میانی جهت کسب شایستگی لازم برای ایفای نقش خود در سازمان می شوند، شامل مهارت ارتباطی، نظارت و کنترل، نوجویی و تفکر خلاق، صبر و بردباری، و پاسخگویی می شود. مرکز آموزشی آرمان رضوی کلیه این دوره ها را به دو صورت حضوری و غیرحضوری برگزار نموده و در پایان دوره، با برگزاری آزمون، به مدیران شایسته، گواهینامه معتبر اعطا می نماید.

جهت بارگیری جزوات دوره غیرحضوری هر یک از شایستگی های مدیران میانی، بر روی آن کلیک نمایید.