امروزه دارا بودن مدرک تحصیلی معیار انتخاب شما برای کار نیست. جامعه و بازار کار به افرادی نیاز دارد که علاوه بر مدرک تحصیلی و حرفه‌ای، دارای مهارت‌های نرم باشند. مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه آرمان رضوی این امکان را برای شما فراهم آورده است که در هر زمان و مکان، بدون محدودیت و با بهره‌مندی از آموزش‌های مجازی به یادگیری مهارت های مختلف برای رسیدن به موفقیت بپردازید.

یکی از وظایف مهم دانشگاهها، توانمند سازی اقشار مختلف جامعه بویژه فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی در زمینه افزایش توانائیهای تخصصی-کاربردی رشته تحصیلی و همچنین رفع نیازها و پاسخگوی درخواست‌های سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور جهت ارائه آموزش های حرفه ای کاربردی به آنان است. لذا با عنایت به محدودیت ظرفیتهای موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه و تنوع جریانهای متنوع آموزش های عمومی و تخصصی به صورت غیر رسمی در دانشگاه امری ضروری است که این مهم در قالب «آموزش های آزاد» صورت می پذیرد.
«آموزش های آزاد» با هدف ارتقاء سطح علمی و توان تخصصی منابع انسانی کشور انجام می شود. چنین آموزش هایی با تکیه بر اساتید، مشاوران ونیروهای مجرب و همچنین امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب و با در نظر گرفتن نیازهای واقعی صنعت کشور، برای ارائه آموزش های تخصصی و حرفه ای و رفع نیاز تخصصی دانش آموختگان دانشگاه ها، کارشناسان، متخصصین و مدیران سازمان ها و صنایع کشور بنا نهاده می گردد.
مهم ترین دوره های «آموزش آزاد» در مرکز آموزشهای آزاد آرمان رضوی شامل موارد زیر است:
• بازآموزی و آموزش تکمیلی برای دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
• آموزش مورد نیاز و علاقه جامعه
• آموزش تخصصی کاربردی مورد نیاز بازار کار و صنعت
• آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانهای دولتی و غیردولتی
• آموزش دوره های تخصصی و تطبیقی با کارکردهای حرفه ای
• ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت